MAALRITÖÖD

Verkaehitus pakub teenuseid korteriühistutele, ettevõtetele ja eraisikutele.

Põhitegevuseks on maalri, krohvimistööd, trepikodade remont ja muud.